Rozpis

Datum: 12.5.2018

Typ závodu: Krátká trať

Pořádající subjekt: Oddíl orientačního běhu Třebíč

Centrum: Sportovní areál u fotbalového hřiště, ZŠ a MŠ Rudíkov (49.2891878N, 15.9511011E)

Prezentace: V centru závodu 08:00 - 09:15 hod.

Kategorie: HDR, HD10N, HD10, HD12, HD14, HD16, HD18, HD20, HD21C, HD21D, HD35, HD45, HD55, HD65, P

Čas 000: 10:00 Kategorie HDR a P startují kdykoli do startovního času 80 v intervalu 2 minuty podle organizace startéra. Ostatní kategorie podle startovních listin.

Vzdálenosti: Parkoviště automobily – centrum 500 m (49.2925733N, 15.9501183E), parkoviště autobusy – centrum 300m (49.2873258N, 15.9513822E). Centrum – Start cca 2.000m (značeno fáborky). Cíl - centrum cca 2.000m (bez značení); Cesta na start a zpět do centra vede po silnici III. třídy – dbejte zvýšené opatrnosti!

Přihlášky: do 7. 5. 2018 23:59 přes systém ORIS. Nouzově na: prihlasky@oobtrebic.cz. Na místě dle možností pořadatele.

Startovné: Dětské kategorie do HD14 + HDR + P 40,- Kč, ostatní kategorie 80,- Kč. Půjčení čipu 30,- Kč (do HD14 zdarma), za nevrácený čip bude účtován poplatek 800,- Kč. Platby je také možné posílat na účet 155769340/0300, variabilní symbol číslo klubu dle adresáře ČSOS.

Mapa: KUCHYŇKA 1:10000, E=5 m, stav březen 2018, rozměr mapy 210x297, mapový klíč ISOM 2000, hlavní kartograf Matěj Klusáček. Vývraty nejsou mapovány. Mapa není vodovzdorně upravena. Na startu budou k dispozici euro obaly.

Způsob ražení: Pro všechny kategorie elektronický systém ražení Sport - ident. Jeden SI čip nesmí být v závodě použit vícekrát. Závodník je povinen ve startovních koridorech provést vymazání čipu a kontrolu mazání. V případě poruch jednotky SI je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je povinen v cíli předat ke kontrole. Na pozdější protesty nebude brán zřetel. Závodník je povinen vyčíst svůj čip i v případě, že závod nedokončí.

Ředitel: Radek Cícha

Hlavní rozhodčí: Lenka Křížová, R3

Stavitel: Roman Věžník, R2